Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia sinologiczne w Instytucie Orientalistyki

Utworzona w 2014 r. sinologia Instytutu Orientalistyki UJ to jednostka naukowo-badawcza, która kształci specjalistów w dziedzinie literatury, języków i kultury Chin, zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Republiki Chińskiej na Tajwanie. Przedmiotami zainteresowań krakowskich badaczy pozostają m.in. językoznawstwo sinologiczne, glottodydaktyka sinologiczna, problematyka nauczania języka chińskiego dorosłych, klasyka i literatura chińska, przekaz kulturowy, tradycja, komunikacja i społeczeństwo z perspektywy współczesnego języka chińskiego, przekład, języki specjalistyczne, chiński język prawny i prawniczy.

Trzyletnie studia licencjackie przewidują opanowanie języka chińskiego w mowie i piśmie w zakresie pozwalającym na sprawną komunikację werbalną i międzykulturową. Solidny fundament  znajomości tajników Chińskiego Obszaru Językowego zapewnia zrozumienie mechanizmów poznawczych i percepcyjnych jednostki i społeczności wynikających ze specyfiki pisma chińskiego, leksyki zakorzenionej w chińskim języku klasycznym i tradycji, której lustrzanym odbiciem jest język każdej epoki, także współczesny. Znajomość języka to klucz do źródeł, klucz do wiedzy o ludziach, kraju i kulturze „wczoraj i dziś”.

Program studiów pierwszego stopnia przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego, oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów, zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej.

W 2017 r. uruchomiono dwuletnie studia magisterskie, podczas których studenci kontynuują naukę języka chińskiego, doskonalą swoje umiejętności translatorskie i pogłębiają wiedzę sinologiczną. Program studiów magisterskich przewiduje dwie ścieżki specjalizacyjne – językoznawczą i literaturoznawczą, a także wspólne dla obu specjalizacji praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych. Poza zajęciami sinologicznymi studenci uczestniczą w wykładach specjalistycznych oferowanych przez Wydział Filologiczny i w dwuletnim lektoracie języka angielskiego.

 

Obecnie w skład zespołu pracowników sinologii wchodzą następujące osoby:

 • dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ
 • dr hab. Joanna Grzybek
 • dr Katarzyna Sarek
 • mgr Katarzyna Grych
 • mgr Sebastian Wielosz
 • mgr Liu Tzu-Hsiao
 • mgr Chia Wen Liao
 • mgr Chou Pi-chun
 • mgr Xu Min-shu
 • mgr Lin Ih-sien
 • mgr Chen Yen-ju
 • mgr Maria Sztuka (doktorantka)
 • mgr Paulina Witek (doktorantka)

 

Wśród obszarów badawczych, wchodzących w zakres zainteresowań pracowników należy wymienić:

 • językoznawstwo sinologiczne
 • język i kultura Chin i Tajwanu
 • fonetyka i fonologia języki chińskiego
 • nauczanie języka chińskiego
 • teoria i praktyka przekładu specjalistycznego
 • chiński język prawny i prawniczy
 • współczesna i dawna literatura chińska
 • chiński język klasyczny
 • psycholingwistyka
 • neurolingwistyka
 • akwizycja języka obcego

 

Więcej informacji tutaj.