Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Studiów Kurdyjskich Zakładu Iranistyki

Pracownia badań kurdyjskich powstała w 2008 roku przy Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ jako odpowiedź na zwiększające się od paru lat zainteresowanie problematyką kurdyjską zarówno w Polsce jak i szerzej na świecie. Jest to związane z co najmniej kilkoma ważnymi czynnikami: powstaniem Regionu Kurdystanu w ramach federacyjnego państwa, jakim po 2003 roku stał się Irak, aspiracjami Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej i związanej z tym konieczności nowego potraktowania ponad 20 milionowej mniejszości kurdyjskiej zamieszkującej ten kraj, a także z aktywną postawą rzeszy emigracji kurdyjskiej zamieszkującej kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone, dzięki której na całym świecie wzrosło zainteresowanie kurdyjską kulturą i językiem, oraz świadomość faktu, że Kurdowie to dziś jeden z największych narodów nie posiadających własnego państwa.

Celem działań pracowni studiów kurdyjskich w IO jest zatem pogłębienie wiedzy na temat języka kurdyjskiego (jego dwóch podstawowych dialektów: kurmandżi i sorani) oraz szeroko rozumianej kultury, literatury, historii, filmu, a także, co bardzo istotne, tła socjologicznego i politycznego tworzącego kurdyjską rzeczywistość tak w Kurdystanie jak i na Bliskim Wschodzie i w Europie. Niezwykle ważnym aspektem jest działalność dydaktyczna i badawcza, nawiązywanie współpracy z instytutami kurdyjskimi na całym świecie, a także badaczami zajmującymi się tą tematyką oraz przedstawicielami kurdyjskiej inteligencji i opozycji tak w krajach, na których terytorium leży dziś Kurdystan (Turcja, Irak, Iran, Syria), a także w Europie. Wszystko to, jak mamy nadzieję, w dalszej perspektywie stworzy podstawę dla stworzenia Zakładu Studiów Kurdyjskich.

Więcej informacji na stronie pracowni.