Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich została powołana do życia przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 14 grudnia 2000 r. na wniosek Rady Instytutu Filologii Orientalnej UJ. U jej początków leży autorska koncepcja prof. dr hab. Jadwigi Pstrusińskiej i prowadzone przez nią interdyscyplinarne seminaria, początkowo celtoazjatyckie (od 1996), następnie eurazjatyckie. Celem tych seminariów było sprowokowanie komparatystycznych dyskusji na temat paralelnych zjawisk kulturowych czy językowych. Kolejne spotkania pozwalały wyjść poza dotychczasowe ramy dyskusji akademickich, a przedmioty dociekań analizować w nowych perspektywach poznawczych. Dziś, po 19 latach działalności Pracowni spektrum tematów podejmowanych w ramach różnorakich spotkań jest ogromny – obejmuje zagadnienia filologiczne, językoznawcze, a także historyczne, archeologiczne, antropologiczne, politologiczne czy religioznawcze. Szerokie jest także spektrum badaczy, którzy brali udział w pracach Pracowni – byli to pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Śląskiego, Rzeszowskiego i innych. Zgodnie z autorską ideą założycielki, prawo do zaprezentowania swoich badań mają zarówno samodzielni i niesamodzielni pracownicy naukowi jak i doktoranci czy studenci. Istotny wkład w działalność Pracowni stanowi nurt afganologiczny reprezentowany przez Archiwum Afganologiczne obejmujące około 3.000 skatalogowanych pozycji. Obecnie kierownikiem Pracowni jest dr Mateusz M. Kłagisz.

Więcej informacji tutaj.