Skip to main content

Institute of Oriental Studies

al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków Kraków
Phone: 12 634 13 55 wew. 261
Institute of Oriental Studies
al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków Kraków
Authorities
Deputy Head dr hab. Tomasz Majtczak
Contact Information

orient.uj@uj.edu.pl (for queries about the conference schedule)
www.io.filg.uj.edu.pl

Address: al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków Kraków

Phone: 12 634 13 55 wew. 261